NEW!

 • 新!Nero AirBurn:手機上直接搞定燒錄
 • 新!將影片傳送到不同設備播放
 • 專業級的燒錄與複製
 • 剪輯令人讚嘆的4K超高畫質影片

TWD 4,160  元
TWD 3,520  元
Nero Mobile Apps
 1. Nero 2015 Classic

  新! 多媒體一手掌握 TWD 2,680  元 TWD 3,200  元

  更多...
 2. Nero Burning ROM 2015

  新! 庸置疑,我們仍然在全球燒錄引擎界中獨領風騷 TWD 1,950  元 

  更多...
 3. Nero Video 2015

  新! 如同專業人士般,打造好萊塢級數鉅片 TWD 1,999  元 

  更多...

     1. Nero MediaHome

     2. Nero BackItUp

     3. Nero 大量授權