Wszystkie materiały zamieszczone na naszych stronach internetowych (włączając domenę nero.com, lecz bez ograniczenia do niej) są
objęte prawem autorskim (© Copyright 2021 Nero AG), chyba że wyraźnie stwierdzono inaczej.

Znaki towarowe
Nero, Nero BackItUp, Nero Burn, Nero Digital, Nero Express, Nero MediaStreaming, Nero Recode, Nero RescueAgent, Nero SmartDetect, Nero Simply Enjoy, Nero SmoothPlay, Nero StartSmart, Nero Surround, Burn-At-Once, LayerMagic, Liquid Media, SecurDisc, logo SecurDisc, Superresolution, UltraBuffer, Nero Burning ROM, Nero Kwik Blu-ray, Nero Kwik Media, Nero Kwik Burn, Nero Kwik HD Burn, Nero Kwik Play, Nero Kwik DVD, Nero Kwik Photobook, Nero Kwik Faces, Nero Kwik Move it, Nero Kwik Sync, Nero Kwik Mobile Sync, Nero Kwik Themes, Nero Kwik Home Streaming, Nero Video, Nero Video Express, Nero SoundTrax, Nero WaveEditor oraz Nero CoverDesigner są znakami towarowymi w rozumieniu prawa zwyczajowego lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Nero AG.

Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, logo i logotyp Gracenote oraz logo „Powered by Gracenote” są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Gracenote w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

AVCHD, logo AVCHD oraz AVCHD Lite i logo AVCHD Lite są znakami towarowymi firmy Panasonic Corporation i Sony Corporation.

Facebook jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Facebook, Inc.

Yahoo! oraz Flickr są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Yahoo! Inc.

My Space jest znakiem towarowym firmy MySpace, Inc.

Google, Android oraz YouTube są znakami towarowymi firmy Google, Inc.

Apple, Apple TV, iTunes, iTunes Store, iPad, iPod, iPod touch, iPhone, Mac oraz QuickTime są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Blu-ray Disc, Blu-ray, Blu-ray 3D, BD-Live, BONUSVIEW, BDXL, AVCREC i ich loga są znakami towarowymi Blu-ray Disc Association.

DVD Logo jest znakiem towarowym Format/Logo Licensing Corp. zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych, Japonii i innych krajach.

Bluetooth jest znakiem towarowym, który jest własnością firmy Bluetooth SIG, Inc.

Logo USB jest znakiem towarowym firmy Universal Serial Bus Implementers Corporation.

ActiveX, ActiveSync, Aero, Authenticode, Bing, DirectX, DirectShow, Internet Explorer, Microsoft, MSN, Outlook, Windows, Windows Mail, Windows Media, Windows Media Player, Windows Mobile, Windows.NET, Windows Server, Windows Vista, Windows XP, Windows 7, Xbox, Xbox 360, PowerPoint, Silverlight, logo Silverlight, Visual C++, przycisk startu Windows Vista oraz logo Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

FaceVACS i Cognitec są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Cognitec Systems GmbH.

DivX i DivX Certified są zastrzeżonymi znakami towarowymi DivX, Inc.

DVB jest zastrzeżonym znakiem towarowym DVB Project.

NVIDIA, GeForce, ForceWare, i CUDA są zastrzeżonymi znakami firmowymi NVIDIA.

Sony, Memory Stick, PlayStation, i PSP są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Sony Corporation.

HDV jest zastrzeżonym znakiem firmowym Sony Corporation i Victor Company of Japan, Limited (JVC).

3GPP jest znakiem towarowym European Telecommunications Standards Institute (ETSI – Europejski Instytut Norm Komunikacyjnych)
Adobe, Acrobat, Reader, Premiere, AIR i Flash są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems, Incorporated.

AMD Athlon, AMD Opteron, AMD Sempron, AMD Turion, ATI Catalyst, ATI Radeon, ATI, Remote Wonder oraz TV Wonder są znakami firmowymi lub zastrzeżonymi znakami firmowymi Advanced Micro Devices, Inc.

Linux jest zastrzeżonym znakiem towarowym Linus Torvalds.

CompactFlash jest zastrzeżonym znakiem towarowym SanDisk Corporation

UPnP jest zastrzeżonym znakiem firmowym UPnP Implementers Corporation.

Ask i Ask.com są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy IAC Search & Media.

IEEE jest zastrzeżonym znakiem firmowym Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.

Philips jest zastrzeżonym znakiem towarowym Koninklijke Philips Electronics.N.V.

InstallShield jest zastrzeżonym znakiem firmowym Macrovision Corporation.

Unicode jest zastrzeżonym znakiem firmowym Unicode, Inc.

Check Point jest zastrzeżonym znakiem towarowym Check Point Software Technologies Ltd.

Labelflash jest znakiem towarowym Yamaha Corporation.

LightScribe jest zarejestrowanym znakiem towarowym Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Intel, Intel Media SDK, Intel Core, Intel XScale i Pentium są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.  

MP3 SURROUND, MP3PRO i ich loga są znakami firmowymi Thomson S.A.

Inne produkty i marki są znakami towarowymi ich właścicieli, co nie oznacza, że są one kojarzone, sponsorowane bądź wykorzystywane przez właścicieli.

Łącza do witryn Nero AG
Zamieszczanie łączy do witryn Nero AG jest akceptowane, pod warunkiem że nie istnieją wątpliwości co do praw własności do danej strony. Wykorzystywanie ich obejmuje umieszczanie w ramkach odnośników z nazwą marki bezpośrednio na stronach, ale nie jest do tego ograniczone. Będziemy wdzięczni za poinformowanie o zamieszczaniu łączy; pozwoli nam to na posiadanie aktualnej listy osób wykorzystujących nasze usługi i materiały.

Oprogramowanie dostępne na tej stronie
Oprogramowanie przeznaczone do pobrania z tego serwera („Oprogramowanie”) jest chronionym przed kopiowaniem produktem Nero AG. Jego wykorzystywanie podlega zasadom Umowy licencyjnej użytkownika końcowego End-User License Agreement , jeśli taka istnieje, która dołączona jest do Oprogramowania („Umowa licencyjna”). Korzystanie z produktu wymaga akceptacji Umowy licencyjnej użytkownika końcowego w momencie instalacji oprogramowania.
Oprogramowanie udostępnione jest do pobrania wyłącznie przez użytkowników końcowych, zgodnie z Umową licencyjną. Przetwarzanie lub dystrybucja Oprogramowania niezgodne z Umową licencyjną są zabronione przez prawo i mogą powodować konieczność zapłaty odszkodowania i wszczęcie innego rodzaju postępowania. Naruszenie przepisów prawnych skutkuje podjęciem środków prawnych.
BEZ OGRANICZANIA POWYŻSZYCH ZAPISÓW, KOPIOWANIE LUB PRZETWARZANIE OPROGRAMOWANIA NA INNYM SERWERZE LUB W INNEJ LOKALIZACJI W CELU DALSZEGO PRZETWARZANIA LUB DYSTRYBUCJI JEST WYRAŹNIE ZABRONIONE PRZEZ PRAWO.
GWARANCJA NA OPROGRAMOWANIE, JEŻELI TAKA ISTNIEJE, JEST ZGODNA WYŁĄCZNIE Z ZAPISAMI UMOWY LICENCYJNEJ.

Open Source Licenses

Dokumenty dostępne na tej stronie
Pozwolenie na wykorzystywanie dokumentów lub powiązanych elementów graficznych dostępnych na serwerze („Serwer”) zostaje udzielone, pod warunkiem że:

  • Poniższa notka o prawach autorskich zamieszczona jest na wszystkich kopiach wraz z niniejszym pozwoleniem.
    © 2021 Nero AG, Karlsruhe, Niemcy. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  • Wykorzystywanie dokumentów i powiązanych elementów graficznych dostępnych na Serwerze służy wyłącznie do celów informacyjnych i ma charakter niekomercyjny.
  • Żadne dokumenty i powiązane elementy graficzne dostępne na Serwerze nie podlegają modyfikacjom.
  • Żadne elementy graficzne dostępne na Serwerze nie są wykorzystywane osobno, bez dołączonych informacji.

NERO AG I/LUB DOSTAWCY NIE SKŁADAJĄ DEKLARACJI DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI DO JAKICHKOLWIEK CELÓW INFORMACJI ZAMIESZCZONYCH W DOKUMENTACH I POWIĄZANYCH ELEMENTACH GRAFICZNYCH ZAMIESZCZONYCH NA SERWERZE. WSZELKIE DOKUMENTY I POWIĄZANE ELEMENTY GRAFICZNE DOSTARCZANE SĄ „TAKIE, JAKIE SĄ”. NERO AG I/LUB PODMIOTY ZALEŻNE NINIEJSZYM ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH GWARANCJI I WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH TYCH INFORMACJI, W TYM DOMNIEMANYCH GWARANCJI I WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU, TYTUŁU ORAZ NIENARUSZANIA PRAW. NERO AG I/LUB PODMIOTY ZALEŻNE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY SPECJALNE, POŚREDNIE LUB WYNIKOWE BĄDŹ STRATY WYNIKAJĄCE Z UTRATY WARTOŚCI UŻYTKOWEJ, DANYCH LUB ZYSKU W WYNIKU DZIAŁANIA UMOWNEGO, ZANIEDBAŃ CZY W INNY SPOSÓB, WYNIKAJĄCE Z WYKORZYSTYWANIA LUB FUNKCJONOWANIA INFORMACJI DOSTĘPNYCH NA SERWERZE LUB POWIĄZANE Z NIMI.
DOKUMENTY I POWIĄZANE ELEMENTY GRAFICZNE ZAMIESZCZONE NA SERWERZE MOGĄ ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI TECHNICZNE LUB BŁĘDY TYPOGRAFICZNE. INFORMACJE CO PEWIEN CZAS ULEGAJĄ ZMIANOM. NERO AG I/LUB PODMIOTY ZALEŻNE MOGĄ W DOWOLNYM MOMENCIE WPROWADZAĆ POPRAWKI I/LUB ZMIANY W PRODUKTACH I/LUB OPISANYCH PROGRAMACH.
NERO AG ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY CEN I SPECYFIKACJI BEZ POWIADOMIENIA.
NERO AG I/LUB DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BŁĘDY (TYPOGRAFICZNE LUB INNEGO RODZAJU) W SPECYFIKACJACH, CENNIKACH LUB INNYCH INFORMACJACH ZAMIESZCZONYCH NA SERWERZE.

Dokumenty i usługi dostępne na tej stronie
NERO AG I/LUB PODMIOTY ZALEŻNE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY SPECJALNE, POŚREDNIE LUB WYNIKOWE BĄDŹ STRATY WYNIKAJĄCE Z UTRATY WARTOŚCI UŻYTKOWEJ, DANYCH LUB ZYSKU W WYNIKU DZIAŁANIA UMOWNEGO, ZANIEDBAŃ CZY W INNY SPOSÓB, WYNIKAJĄCE Z WYKORZYSTYWANIA LUB FUNKCJONOWANIA DOKUMENTÓW, POSTANOWIEŃ LUB BRAKU ZAPEWNIENIA USŁUG LUB INFORMACJI DOSTĘPNYCH NA SERWERZE LUB POWIĄZANE Z NIMI.

Ograniczone prawa – opis
Oprogramowanie pobierane z Serwera lub w imieniu rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki, jego agencji lub pośredników („Rząd Stanów Zjednoczonych”) dostarczane jest wraz z Ograniczonymi prawami. Wykorzystanie, powielanie oraz ujawnianie przez rząd Stanów Zjednoczonych podlega ograniczeniom zawartym w podpunkcie (c)(1)(ii) rozporządzenia Rights in Technical Data and Computer Software w artykule DFARS 252.227-7013 lub podpunktach (c)(1) i (2) ustawy Commercial Computer Software – Restricted Rights w artykule 48 CFR 52.227-19. Producentem jest Nero AG, Rüppurrer Strasse 1a, 76137 Karlsruhe w Niemczech.

Korzystanie ze stron Nero AG zakłada zaakceptowanie tych zasad.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej notatki o prawach autorskich, prosimy o kontakt contact us !

© 2021 Nero AG, Karlsruhe, Niemcy. Wszelkie prawa zastrzeżone.