Przepisy dotyczące ochrony danych

Ochrona prywatności użytkowników jest dla nas niezmiernie ważna. Poniższe przepisy ochrony danych wyjaśniają procedurę pozyskiwania i wykorzystywania danych przez Nero AG, Rüppurrer Strasse 1a, 76137, Karlsruhe, Niemcy („my” lub „Nero”) oraz określają nasze obowiązki względem ich ochrony.

W razie pojawienia się pytań dotyczących przepisów w zakresie ochrony danych lub chęci dowiedzenia się więcej, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres prvcynrcm.

I. Oprogramowanie, produkty i usługi

II. Nasze witryny

III. Zmiany w przepisach ochrony danych


I. Oprogramowanie, produkty i usługi


1. Zakres obowiązywania

Poniższe informacje opisują zakres pozyskiwania, wykorzystywania i przesyłania danych związanych z użytkowaniem oprogramowania, produktów i usług Nero AG („Nero”):

 • Nero 8 i późniejsze wersje Nero Suite
 • Usługi online NeroKwik
 • Aplikacje NeroKwik współpracujące z platformami Android, iOS i Windows
 • Nero MoveIt
 • Nero KwikMedia
 • Nero BackItUp
 • SyncUp
 • Nero MobileSync

2. Pozyskiwanie informacji

a. Zastrzeżenie zgody:Pozyskiwanie, wykorzystywanie lub przesyłanie informacji identyfikujących użytkownika lub umożliwiających nam kontakt z nim („Dane osobowe”) za pośrednictwem naszych produktów wymaga jego uprzedniej wyraźnej zgody.

b. Konieczność podawania informacji: Pozyskiwanie i przesyłanie danych osobowych jest konieczne w przypadku korzystania z naszych usług, rejestracji produktów online lub nam swoich danych w celach kontaktowych.
W wyżej wymienionych celach, podczas procesu zakładania konta lub rejestracji oprogramowania możemy poprosić o podanie nazwy użytkownika, adresu e-mail, kraju, języka, danych związanych z płatnościami, osobistego numeru seryjnego przypisanego do produktu Nero oraz wewnętrznego numeru wersji nośników danych i oprogramowania.
Niektóre usługi wymagają podania informacji o już zainstalowanych produktach Nero, aby zalecić odpowiednie aktualizacje, moduły programowe itp. Przetwarzanie takich danych jest anonimowe.

c. Anonimowość: Użytkownicy, którzy nie chcą dokonywać rejestracji ani podawać danych osobowych, ciągle mogą korzystać z większości funkcji naszego oprogramowania.
Dostęp do niektórych usług lub funkcji może być jednak uwarunkowany rejestracją i/lub podaniem pewnych informacji, w tym numeru seryjnego.

d. Ujawnianie informacji przez użytkowników.Niektóre produkty Nero, w tym usługi online i aplikacje NeroKwik, zapewniają użytkownikom możliwość udostępniania i wysyłania innym wybranych treści. Dzięki takim opcjom możemy otrzymywać informacje niezbędne do dostarczania tych funkcji, np. adres e-mail użytkownika.

e. Treści użytkowników:Niektóre produkty Nero, w tym usługi i aplikacje online NeroKwik, zapewniają użytkownikom możliwość zapisywania, otwierania, zarządzania, edytowania, udostępniania i synchronizacji plików (np. obrazów, plików wideo i audio) dostępnych na należących do nich komputerach, urządzeniach przenośnych lub poprzez usługi zewnętrzne („Treści”) za pośrednictwem serwerów Nero. Korzystanie z tych produktów i funkcji wiąże się z koniecznością pozyskiwania i przechowywania Treści, w tym powiązanych metadanych, jak nazwy plików, szybkość transmisji bitów, informacje geograficzne, daty modyfikacji, opisy, tagi i inne przypisane do plików informacje pozwalające Nero na świadczenie usług.

f. Dane urządzenia i dziennika: Niektóre produkty Nero, w tym usługi i aplikacje online NeroKwik, są dostępne dla wielu urządzeń. W zależności od wykorzystywanego urządzenia pozyskiwane mogą być następujące informacje, które umożliwią firmie Nero świadczenie usług: ID urządzenia, nazwa urządzenia oraz informacje o partycji.

g. Program doskonalenia produktów: Przy korzystaniu z niektórych produktów Nero użytkownicy mogą zdecydować się na wzięcie udziału w programie doskonalenia produktów. Decyzja taka wiąże się z wyrażeniem zgody na pozyskiwanie i przesyłanie danych o użytkowaniu oprogramowania przez Nero. Niektóre aplikacje mogą korzystać również z Google Analytics, usług analitycznych Google, Inc. („Google”), których celem jest sprawdzenie, w jaki sposób użytkownicy korzystają z aplikacji. Informacje generowane przez Google Analytics zostaną przesłane do Google i zapisane na serwerach firmy zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych.
Firma Google może również przesyłać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub w przypadkach, gdy strony trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google.
Informacje te nie mają charakteru prywatnego i są przesyłane anonimowo na bezpieczny serwer, gdzie następuje ich analiza i wykorzystanie w celu poprawy produktów Nero. Informacje dotyczące treści publikowanych przez użytkownika nie są pozyskiwane.
Pobierane są następujące dane: nazwa produktu, zainstalowane aplikacje, wersja, godzina i data instalacji, kraj (wskazany przez ustawienia systemu operacyjnego), wersja systemu operacyjnego, liczba uruchomień programu i wybranych funkcji, specyfikacje urządzenia, informacje na temat regionu i języka użytkownika.
Użytkownicy mogą w każdym przypadku wycofać się z uczestnictwa w programie doskonalenia produktów poprzez dezaktywację usługi w ustawieniach oprogramowania.

h. Aktywowanie patentów:Niektóre produkty Nero wymagają do działania narzędzi wyprodukowanych przez inne firmy, z których niektóre są zintegrowane z tą wersją jako wersje limitowane (wersje demo). Aktywacja internetowa zapewnia użytkownikom nieograniczony dostęp do tych technologii, pozwalając na pełne wykorzystanie ich funkcji i zapobieganie niewłaściwemu użyciu. Do aktywacji potrzebne jest łącze internetowe lub faks.
Nero zajmuje się tylko przesyłaniem i przetwarzaniem danych wymaganych do aktywowania technologii dostarczonych przez inne firmy.
Oprogramowanie przesyła dane po uzyskaniu zgody użytkownika.
Inaczej niż w przypadku adresu IP, który w pewnych warunkach i według pewnych przepisów może zostać uznany za dane osobowe, nie następuje przesłanie żadnych informacji osobowych do Nero.
Przy aktywacji nie jest wymagane podanie imienia i nazwiska ani żadnych innych danych osobowych.

i. Dokładność danych: Użytkownik może w dowolnym czasie, korzystając z systemów rejestracji, dokonywać zmian i poprawek danych.
Jeżeli automatyczne systemy nie zaakceptują lub odmówią wprowadzenia zmian, prosimy o przysłanie wiadomości email z prośbą o wprowadzenie poprawek na adres prvcynrcm


3. Integracja usług dostarczanych przez strony trzecie

Niektóre produkty Nero zapewniają użytkownikom możliwość uzyskania dostępu do funkcji i informacji dostarczanych przez usługi stron trzecich, w tym bez ograniczeń Facebook, Dropbox, Google+, Myspace i Youtube („Usługi stron trzecich”). Należy pamiętać, że Nero nie ponosi odpowiedzialności za przyjętą przez nie politykę prywatności oraz ich zawartość lub sposób, w jaki pozyskują one dane.
Dostęp do usług i funkcji stron trzecich wymaga posiadania odpowiedniego konta i możliwości weryfikacji danych. Uzyskanie dostępu do usług stron trzecich podlega przepisom prywatności tych stron.

a. Facebook:Funkcje serwisu Facebook dostępne w naszych produktach dostarczane są przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Uzyskanie dostępu do takich funkcji powoduje nawiązane połączenia z serwerami Facebook. W celu zdobycia dalszych informacji o pozyskiwaniu i wykorzystywaniu danych osobowych przez Facebook, a także praw użytkowników z tym związanych i innych możliwości ochrony prywatności powiązanych z usługami Facebook, należy zapoznać się z informacjami o ochronie danych dostępnymi na stronie Facebook.com.

b. Dropbox:Funkcje Dropbox dostępne w naszych produktach dostarczane są przez Dropbox Inc., 185 Berry Street, Suite 400, San Francisco, CA 94107, USA („Dropbox”). Uzyskanie dostępu do takich funkcji powoduje nawiązane połączenia z serwerami Dropbox. W celu zdobycia dalszych informacji o pozyskiwaniu i wykorzystywaniu danych osobowych przez Dropbox, a także praw użytkowników z tym związanych i innych możliwości ochrony prywatności powiązanych z usługami Dropbox, należy zapoznać się z informacjami o ochronie danych dostępnymi na stronie Dropbox.com.

c. Google+ i Youtube: Funkcje Google+ i Youtube dostępne w naszych produktach dostarczane są przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. („Google”). Uzyskanie dostępu do takich funkcji powoduje nawiązane połączenia z serwerami Google. W celu zdobycia dalszych informacji o pozyskiwaniu i wykorzystywaniu danych osobowych przez Google, a także praw użytkowników z tym związanych i innych możliwości ochrony prywatności powiązanych z usługami Google, należy zapoznać się z informacjami o ochronie danych dostępnymi na stronie Google.com.

d. Myspace:Funkcje Myspace dostępne w naszych produktach dostarczane są przez Myspace LLC, 407 North Maple Drive, Beverly Hills, CA 90210, USA („Myspace”). Uzyskanie dostępu do takich funkcji powoduje nawiązane połączenia z serwerami Myspace. W celu zdobycia dalszych informacji o pozyskiwaniu i wykorzystywaniu danych osobowych przez Myspace, a także praw użytkowników z tym związanych i innych możliwości ochrony prywatności powiązanych z usługami Myspace, należy zapoznać się z informacjami o ochronie danych dostępnymi na stronie Myspace.com.


4. Wykorzystanie i przesyłanie informacji

a. Cel:Nero wykorzystuje zebrane informacje do potwierdzania, wprowadzania i przetwarzania danych o relacjach z klientami, jak również do obsługi powiązanych płatności.
Po uzyskaniu wcześniejszej wyraźnej zgody użytkownika niektóre informacje mogą być również wykorzystywane do poprawy jakości naszych usług i produktów.

b. Przekazywanie informacji stronom trzecim: Nero zastrzega sobie prawo do udostępniania danych klientów stowarzyszonym firmom, partnerom lub innym przedstawicielom strony trzeciej.
Przedstawiciele strony trzeciej związani umową z Nero posiadają prawo wykorzystania danych klientów tylko w celach przeprowadzania transakcji lub obsługi usług związanych z umowami lub produktami Nero.
Dokonywanie transakcji lub obsługa usług przez stronę trzecią muszą być zgodne z zasadami określonymi w przepisach o ochronie danych.
Przesyłanie informacji przez Nero wymaga od odbiorcy upewnienia się, że zapewniony został odpowiedni poziom ochrony danych, zgodny z dyrektywą 95/46/WE.

c. Postępowanie sądowe: W pojedynczych przypadkach Nero może udostępnić posiadane dane odpowiedniej instytucji prawnej w celach wszczęcia postępowania karnego, zażegnania niebezpieczeństwa, wypełnienia zobowiązań dotyczących ochrony wynikających z konstytucji lub dochodzenia praw własności intelektualnej.

d. Zastrzeżenie zgody, sprzedaż danych: Nero bez wcześniejszej zgody użytkownika nie udostępnia jego danych osobowych osobom niebędącym przedstawicielami stron trzecich.
W szczególności Nero nie prowadzi sprzedaży danych klientów lub użytkowników swoich stron internetowych.


5. Zabezpieczenia

Nero zapewnia odpowiednią ochronę, której celem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa danych użytkowników. Jest to możliwe dzięki wielu środkom, których celem jest ochrona danych przed nieuprawionym dostępem, wykorzystywaniem lub ujawnianiem.
Przykłady takich środków to szyfrowane przesyłanie informacji poufnych, np. danych logowania, danych i haseł związanych z płatnościami, wykorzystywanie standardu SSL oraz przechowywanie nadmiarowych informacji i treści w celu zapewnienia dostępności w przypadku awarii sprzętu. Poza tym do kontrolowania i ograniczania dostępu do wybranych systemów wykorzystywane są procedury wewnętrzne.
Mimo starań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa informacji żaden system nie może zagwarantować go w 100%.


6. Newsletter („Opt In”)


a. Rejestracja:Podczas rejestracji lub innych sposobów użytkowania naszych produktów klienci mają możliwość subskrypcji newslettera Nero. Newsletter zawiera informacje o ofertach specjalnych, aktualizacjach, programach, nowych produktach i/lub usługach.

b. Rezygnacja z subskrypcji:Klienci mogą w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji, korzystając z łącza w newsletterze lub wysyłając e-mail na adres prvcynrcm.II. Nasze witryny


1. Zakres umowy

Poniższe informacje określają zakres pozyskiwania, wykorzystywania i przesyłania danych na następujących witrynach internetowych Nero AG („Nero”):

 • nero.com
 • ahead.de
 • nerodigital.com
 • my.nero.com
 • forum.my.nero.com
 • kwikmedia.nero.com
 • nerokwikmedia.com
 • nerokwik.com
 • portal.dellsyncup.nero.com


2. Pozyskiwanie informacji

a. Gwarancja uzyskania zgody: Każde pozyskanie, wykorzystanie lub przesłanie informacji identyfikujących użytkownika lub umożliwiających nam kontakt z nim („Informacje osobiste”) wymaga jego wcześniejszej wyraźnej zgody.

b. Konieczność podawania informacji:Podawanie danych osobowych jest konieczne podczas rejestracji do jednego z naszych serwisów internetowych lub w przypadku przesyłania nam swoich danych w celach kontaktowych.
Dlatego podczas rejestracji pytamy o imię i nazwisko, adres email, adres korespondencyjny oraz numery seryjne wszystkich zakupionych produktów Nero.
Jeżeli użytkownik decyduje się na wzięcie udziału w konkursie lub kampanii promocyjnej, możemy zażądać od niego podania imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu oraz adresu e-mail, które będą nam potrzebne, aby przeprowadzić konkurs i zawiadomić zwycięzców.

c. Anonimowość: Użytkownicy, którzy nie chcą dokonywać rejestracji ani podawać danych osobowych, ciągle mogą przeglądać większość naszych stron internetowych.
Dostęp do niektórych usług i stron może być jednak uwarunkowany rejestracją.

d. Informacje wymagane do celów technicznych: Wyżej wymienione przypadki wykluczają informacje wysyłane przez przeglądarkę internetową w związku z obsługą techniczną naszych stron, w celu zapewnienia automatycznego wyświetlania ich zawartości.
Takie informacje obejmują adresy URL stron, adres IP użytkownika, datę i czas wyświetlenia naszej strony, rodzaj używanej przeglądarki, jej język i ustawienia.
Możemy wykorzystać adres IP użytkownika w celu zdiagnozowania problemów z serwerem lub administrowania witryną.
Adres IP użytkownika umożliwia nam wgląd do odwiedzanych przez niego stron oraz czasu poświęconego na ich przeglądanie. To również narzędzie służące do zbierania danych o charakterze demograficznym.
Zbierane w tym celu adresy IP nie są łączone z danymi osobowymi, w związku z czym nie możemy przypisać adresu IP konkretnej osobie. Rejestracja sesji następuje przy zachowaniu anonimowości użytkowników.
Informacje te nie są wykorzystywane w żadnych innych celach.

e. Bezpieczeństwo. Pozyskane dane są przechowywane na bezpiecznym serwerze w sieci prywatnej.
Zwiększa to bezpieczeństwo danych i zmniejsza ryzyko ich bezprawnego wykorzystania przez stronę trzecią.

f. Dokładność danych: Po rejestracji użytkownik może w dowolnym czasie, korzystając z systemu rejestracji, dokonywać zmian i poprawek danych.
Jeżeli automatyczny system nie zaakceptuje lub odmówi wprowadzenia zmian, prosimy o przysłanie wiadomości email z prośbą o wprowadzenie poprawek na adres prvcynrcm


3. Wykorzystanie danych osobowych

a. Cel: Nero wykorzystuje zebrane informacje do potwierdzania, wprowadzania i przetwarzania danych o relacjach z klientami, jak również do obsługi powiązanych płatności.
Dane mogą również zostać wykorzystane do modyfikowania i poprawy jakości naszych usług, produktów, a w niektórych przypadkach działań promocyjnych.

b. Przekazywanie informacji stronom trzecim: Nero zastrzega sobie prawo do udostępniania danych klientów stowarzyszonym firmom, partnerom lub innym przedstawicielom strony trzeciej.
Partnerzy lub przedstawiciele strony trzeciej związani umową z Nero posiadają prawo wykorzystania danych klientów tylko w celach przeprowadzania transakcji lub obsługi usług związanych z umowami lub produktami Nero.
Dokonywanie transakcji lub obsługa usług przez stronę trzecią muszą być zgodne z zasadami określonymi w przepisach o ochronie danych.
Przesyłanie informacji przez Nero wymaga od odbiorcy upewnienia się, że zapewniony został odpowiedni poziom ochrony danych, zgodny z dyrektywą 95/46/WE.

c. Postępowanie sądowe: W pojedynczych przypadkach Nero może udostępnić posiadane dane odpowiedniej instytucji prawnej w celach wszczęcia postępowania karnego, zażegnania niebezpieczeństwa, wypełnienia zobowiązań dotyczących ochrony wynikających z konstytucji lub dochodzenia praw własności intelektualnej.

d. Zastrzeżenie zgody, sprzedaż danych: Nero bez wcześniejszej zgody użytkownika nie udostępnia jego danych osobowych osobom niebędącym przedstawicielami stron trzecich.
W szczególności Nero nie prowadzi sprzedaży danych klientów lub użytkowników swoich stron internetowych.


4. Newsletter („Opt In”)

a. Rejestracja: Podczas rejestracji na naszych stronach internetowych lub innego użytkowania naszych serwisów klienci mają możliwość subskrypcji newslettera Nero. Newsletter zawiera informacje o ofertach specjalnych, aktualizacjach, programach, nowych produktach i/lub usługach.

b. Rezygnacja z subskrypcji: Klienci mogą w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji, korzystając z łącza w newsletterze lub wysyłając e-mail na adres prvcynrcm.


5. Łącza do innych witryn

Ta witryna zawiera łącza do innych stron. Należy pamiętać, że Nero nie ponosi odpowiedzialności za stosowaną przez nie politykę prywatności oraz ich zawartość lub sposób, w jaki pozyskują one dane.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z polityką ochrony danych odwiedzanych witryn, może ona bowiem różnić się od zasad stosowanych przez nas. Polityka ochrony danych stosowana przez nas dotyczy wyłącznie witryn wymienionych powyżej.


6. Integracja funkcji dostarczanych przez strony trzecie:

a. Facebook: Nasze witryny zawierają wtyczki serwisu społecznościowego Facebook.com, operated by Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Po uruchomieniu witryny zawierającej jedną z wtyczek nastąpi nawiązanie połączenia z serwerami Facebook, wyświetlenie powiadomienia przez przeglądarkę oraz wyświetlenie wtyczki na stronie. W ten sposób serwer Facebook jest zawiadamiany o odwiedzonych przez użytkownika stronach. Jeżeli w czasie tej operacji użytkownik jest zalogowany na konto w serwisie Facebook, informacje o niej zostaną przesłane do jego profilu. W celu zdobycia dalszych informacji o pozyskiwaniu i wykorzystywaniu danych osobowych przez Facebook, a także praw użytkowników z tym związanych i innych możliwości ochrony prywatności związanych z serwisem Facebook należy zapoznać się z informacjami o ochronie danych dostępnymi na stronie Facebook.com.

b. SocialTwist: Nasze witryny zawierają funkcje oferowane przez wiele platform multimedialnych. Przykładem takiego serwisu jest SocialTwist. W celu zdobycia dalszych informacji o pozyskiwaniu i wykorzystywaniu danych osobowych przez SocialTwist, a także praw użytkowników z tym związanych i innych możliwości ochrony prywatności związanych z serwisem SocialTwist, należy zapoznać się z informacjami o ochronie danych dostępnymi na http://tellafriend.socialtwist.com/privacy-policy.

c. Piksele śledzące:Nasza witryna jest wyposażona w narzędzie zwane śledzącymi pikselami służące do badania części reklamowych. Ich funkcją jest śledzenie efektywności działań promocyjnych.

d. Google Analytics: Ta strona korzysta z Google Analytics i Google Remarketing, usług analitycznych dostarczonych przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki „cookies” (ciasteczka), które są plikami tekstowymi zapisywanymi na komputerze użytkownika i których celem jest pomoc w analizie sposobu użytkowania strony przez użytkowników. Informacje dotyczące użytkowania strony generowane przez ciasteczka (w tym adres IP użytkownika) będą przesyłane i zapisywane przez Google na serwerach zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych.
Google wykorzysta te informacje do oceny sposobu korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów na temat aktywności na stronie przeznaczonych dla operatorów strony oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i wykorzystaniem Internetu.
Google i pozostałe strony trzecie wykorzystują ciasteczka do wyświetlania reklam w oparciu o wcześniejsze wizyty na tej stronie internetowej.
Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeżeli jest do dopuszczalne przez prawo, bądź jeżeli strony takie przetwarzają informacje w imieniu Google. Google nie przypisuje adresu IP użytkownika do innych posiadanych przez siebie danych. Użytkownik może odmówić wykorzystywania ciasteczek, wybierając odpowiednie ustawienia w wyszukiwarce, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w części 7 niniejszego dokumentu. Należy jednak pamiętać, że rezygnacja z ciasteczek może ograniczać dostępność funkcji strony. Pozyskiwanie i przesyłanie danych do Google można zablokować, instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod adresem(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).
Więcej informacji na temat polityki Google dotyczącej prywatności można uzyskać, korzystając z następujących łączy: http://www.google.com/analytics/terms/de.html lub http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.


7. Wykorzystywanie „ciasteczek” (tzw. „cookies”)

a. Wykorzystywanie ciasteczek: Po odwiedzeniu naszej witryny na komputerze użytkownika zapisywane są tzw. ciasteczka. Rejestrują one informacje dotyczące przeglądania stron internetowych (wybrany język, kraj, liczbę załadowanych stron, datę, porę dnia, czas poświęcony na przeglądanie itp.). Przy następnej wizycie użytkownika na stronie możemy skorzystać z tych danych, aby dostosować ją do osobistych preferencji i ograniczyć do minimum czas ładowania. Możemy również wykorzystać te informacje do automatycznego wypełniania formularzy danymi użytkownika, aby nie musiał on ponownie wprowadzać ich samodzielnie. Wykorzystywanie ciasteczek jest powszechną praktyką posiadającą wiele zalet, z której korzysta większość dużych serwisów internetowych. Informacje zawarte w ciasteczkach dotyczące sposobu i czasu korzystania z witryny przez użytkowników pomagają nam zidentyfikować popularne strony należące do naszego portalu. Właśnie takie informacje stanowią źródło wielu wprowadzonych poprawek i aktualizacji. Ciasteczka pomagają nam również w oferowaniu niestandardowej zawartości witryny, która sprosta wymaganiom odwiedzających. „Ciasteczka sesyjne” automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki są wykorzystywane między innymi do obsługi transakcji zakupów przez Internet.

b. Dane poufne: W ciasteczkach nie przechowujemy haseł ani innych danych tego rodzaju. Nasze witryny internetowe nie wykorzystują ciasteczek do pozyskiwania danych osobowych użytkowników, które nie zostały przesłane jako ciasteczka po pierwszej wizycie na stronie.

c. Blokowanie ciasteczek: Użytkownik może sam zarządzać ciasteczkami, a nawet zablokować je poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki. Należy pamiętać, że procedura zmiany tych ustawień może się różnić w zależności od używanej przeglądarki. W przypadku Microsoft Internet Explorer należy postąpić następująco: przejść do opcji „Narzędzia”, „Opcje internetowe”, wybrać zakładkę „Prywatność” i kliknąć „Zaawansowane”. Pozwala to na całkowite zablokowanie ciasteczek. Blokowanie ciasteczek może zaburzyć funkcjonowanie danej witryny internetowej lub programów działających w oparciu o połączenie z Internetem.III. Zmiany w przepisach ochrony danych

Nero zastrzega sobie prawo do zmiany, aktualizowania lub modyfikowania przepisów o ochronie danych w dowolnym czasie i bez powiadamiania o tym na stronie internetowej. Nero, według wyłącznie własnego uznania, może dołączyć powiadomienie o tego rodzaju zmianach do produktu lub poinformować o nich w ramach świadczonej usługi. Publikacja na stronie internetowej informacji o zmianach, aktualizacjach i modyfikacjach oznacza, że zostały one wprowadzone.
Nero zachęca do regularnego sprawdzania oświadczenia w celu posiadania bieżących informacji na temat ochrony danych.