Nero General CleanTool

Dla Nero 9, Nero 8, Nero 7 i Nero BackItUp4

Wystąpiły nieprawidłowości podczas deinstalacji produktu Nero?

Użyj Nero General CleanTool, aby usunąć z komputera wszystkie składniki Nero.

Wykonaj następujące czynności:

Pobierz Nero General CleanTool (General-CleanTool.zip). Zapisz ten plik na pulpicie.
Rozpakuj plik ZIP za pomocą programów WinZip lub WinRAR, a jego zawartość zapisz na dysku twardym.
Aby uruchomić CleanTool, kliknij dwukrotnie rozpakowany plik wykonywalny (EXE).
Otworzy się okno "Nero General CleanTool". Wyświetlone zostaną zainstalowane produkty Nero.

Zaznacz pola znajdujące się przy produktach, które chcesz usunąć z komputera.
Następnie kliknij przycisk "Wyczyść". Otworzy się okno stanu.
Operacja może potrwać kilka minut.

Zaczekaj, aż pasek postępu przesunie się całkowicie w prawo.
Po zakończeniu usuwania w oknie "Nero General CleanTool" kliknij przycisk "Zakończ".

Uruchom komputer ponownie. Usuwanie składników Nero z komputera za pomocą Nero General CleanTool zostanie zakończone.


Pobieranie